DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W OKRĘGU BIAŁYSTOK


Wzory druków obowiązujących w Okręgu Białystok
Rodzaj druku


Wersja WORD


Wersja PDF

Wykaz Zarządów Sekcji

Pobierz

Pobierz

Adresy korespondencyjne Zarządów

Pobierz

Pobierz

Adresy korespondencyjne Oddziałowych Komisji Dyscyplinarnych

Pobierz

Pobierz

Adresy korespondencyjne Oddziałowych Komisji Rewizyjnych

Pobierz

Pobierz

Potwierdzenie wypuszczenia gołębi z lotu

Pobierz

Pobierz

Protokół Punktu Wkładań     NOWY WZÓR

Pobierz

Pobierz

Zbiorczy protokół Punktu Wkładań

Pobierz

Pobierz

Karta oceny wystawowa

Pobierz

Pobierz

Karta oceny wystawowa rozszerzona

Pobierz

Pobierz

Deklaracja wystawowa

Pobierz

Pobierz

Deklaracja wystawowa rozszerzona

Pobierz

Pobierz

Protokół dopasowania obrączek ESK

Pobierz

Pobierz

Deklaracja wstąpienia do PZHGP

Pobierz

Pobierz

Wykaz członków sekcji

Pobierz

Pobierz

Wniosek o nadanie odznaczeń PZHGP

Pobierz

Pobierz

Wykaz półroczny zbiorczy

Pobierz

Pobierz

Wykaz rozprowadzonych obrączek

Pobierz

Pobierz

Wykaz punktów wkładań

Pobierz

Pobierz

Plan lotów do GMP

Pobierz

Pobierz

Plan lotów do Okręgu

Pobierz

Pobierz

Zestawienie Kat. A

Pobierz

Pobierz

Zestawienie Kat. B

Pobierz

Pobierz

Zestawienie Kat. C

Pobierz

Pobierz

Zestawienie Kat. D

Pobierz

Pobierz

Zestawienie Kat. M

Pobierz

Pobierz

Zestawienie Kat. GMP

Pobierz

Pobierz

Zestawienie Kat. Młode

Pobierz

Pobierz

Zestawienie Lotników w kat.A,B,C,M

Pobierz

Pobierz

Zestawienie Lotników - punktacja tradycyjna  NOWY

Pobierz

Pobierz

Karta zgłoszenia lotnika do konkursu Redakcji

Pobierz

Pobierz

Karta zgłoszenia lotnika do konkursu Redakcji gołębia rocznego

Pobierz

Pobierz

Karta zgłoszenia lotnika do konkursu Redakcji weterana lotowego

Pobierz

Pobierz

Karta zgłoszenia lotnika do konkursu Redakcji zespołu lotników

Pobierz

Pobierz

Spis gołębi dorosłych/młodych 50-ka GMP

Pobierz

Pobierz

Spis gołębi dorosłych/młodych poszerzony bez numeracji

Pobierz

Pobierz

Kwestionariusz Delegata na OWZD Oddziału

Pobierz

Pobierz

Kwestionariusz Delegata na OWZD Okręgu

Pobierz

Pobierz

Protokół Komisji Mandatowej

Pobierz

Pobierz

Protokół wybory Prezes

Pobierz

Pobierz

Protokół wybory Zarząd

Pobierz

Pobierz

Protokół kontrolny Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

Pobierz

Pobierz

Protokół wybory OKR

Pobierz

Pobierz

Protokół wybory OKD

Pobierz

Pobierz

Protokół wybory Delegat

Pobierz

Pobierz

Pozew (Akt oskarżenia) OKD

Pobierz

Pobierz

Protokół rozprawy OKD

Pobierz

Pobierz

Orzeczenie OKD

Pobierz

Pobierz

Protkół Kontroli Punktu Wkładań

Pobierz

Pobierz

Protkół Kontroli Przylotu Gołębi

Pobierz

Pobierz

Wniosek-Uchwała na OWZD

Pobierz

Pobierz

Druk - Bilans NOWY

Pobierz

Pobierz

Druk - rachunek wyników NOWY

Pobierz

Pobierz


Free Flash Template sponsored by Horse Racing